vrijdag 17 juli 2015

Sollicitatiegesprek voeren? Dit kun je vragen! (tips/checklist)Het voeren van een professioneel sollicitatiegesprek is erg belangrijk! Je wilt immers de beste kandidaat selecteren en achteraf geen spijt van je keuze krijgen. Onze checklist zorgt ervoor dat je een zo compleet mogelijk beeld van de sollicitant krijgt en niets vergeet!


Opening

Veel sollicitanten zijn nerveus als ze een sollicitatiegesprek moeten voeren. Een goede opening breekt het ijs en zorgt voor een ontspannen begin!

  • Stel de kandidaat op zijn gemak.
  • Stel jezelf (en eventuele medeselecteur(s)) voor.
  • Stimuleer de sollicitant om tijdens het gesprek vragen te stellen.
  • Licht de opbouw van het gesprek toe.

Een serieuze kandidaat is oprecht geïnteresseerd in jullie bedrijf en de functie. Aan de hand van onderstaande onderwerpen kun je de kandidaten die zich goed hebben voorbereid scheiden van de gelukzoekers. Laat de kandidaat praten en wees niet bang om stiltes te laten vallen!


  • Vraag aan de sollicitant wat deze al over uw bedrijf weet.
  • Vraag aan de sollicitant wat deze nog meer over uw bedrijf wil weten.
  • Vraag aan de sollicitant wat hem of haar aanspreekt in uw bedrijf.
  • Vraag aan de sollicitant wat deze al weet van de functie.
  • Vraag aan de sollicitant wat deze nog zou willen weten over de functie.
  • Vraag aan de sollicitant wat hem of haar het meeste aanspreekt in deze functie? En wat het minst?


Lees verder op: Recruitmentwise.nl