donderdag 16 oktober 2014

Vier #trending topics voor innovatie van HR

Er gaat veel veranderen voor HR. En dan bedoelen we niet zozeer de nieuwe ontslagregels die vanaf 1 januari 2015 in werking treden, maar vooral de rol van HR zelf.

Flexibilisering
De behoefte aan flexibiliteit voor werkgevers neemt toe, terwijl de regels minder ruimte laten. Bijvoorbeeld omdat er voor reguliere werknemers na 2 jaar een arbeidsovereenkomst ontstaat voor onbepaalde tijd. Er mag ook geen proeftijd meer worden opgenomen in contracten van zes maanden of minder. Daar zijn simpele oplossingen voor: een goed werkende agenda met rinkelende bellen en contracten voor bepaalde tijd van 6 maanden en één dag. Beetje flauw?

De invloed van HR
HR kan zijn invloed inderdaad beter aanwenden om te anticiperen op veranderende opvattingen en innovatie. In 2015 wordt de afdeling HR steeds meer een serieuze business partner voor ondernemingen die hun flexibele schil efficiënt willen inrichten. Een flinke klus, waarbij u wel wat inspiratie kunt gebruiken. Hier zetten we vier trends op een rij.

#Trending topic nummer 1: werkzekerheid gaat boven baanzekerheid.
Het sociaal akkoord zal de komende tijd steeds verder worden uitgewerkt en nieuwe begrippen worden gedefinieerd. Arbeidsmobiliteit is zo’n begrip. HR ontwikkelt een visie op dit onderwerp, ook met het oog op de transitievergoedingen, en schakelt efficiënt met specialisten voor loopbaanoriëntatie en outplacement en loopbaancoaches. Flexibel inspelen op marktontwikkelingen is niet voorbehouden aan Finance en Sales, HR speelt hierin een vitale rol. Payrolloplossingen ontwikkelen mee.

#Trending topic nummer 2: work/life balance.
Het combineren van arbeid en zorg is een speerpunt van het kabinetsbeleid. Mantelzorgers en jonge ouders verdienen steun, de samenwerking tussen bedrijfsgezondheidszorg en de reguliere zorg kan veel beter en een professionele aanpak van beroepsziekten is noodzakelijk. En vooral: Het Nieuwe Werken is niet dood. De fiscale regels hierover worden vereenvoudigd en ook de Arboregels worden aangepast. De nieuwe werkkostenregeling maakt het mogelijk internet en thuiswerkplek te vergoeden. Werken onafhankelijk van tijd en plaats is in elk geval ook een belangrijk onderdeel van employer branding en HR kan hierin een voortrekkersrol spelen.

#Trending topic nummer 3: HR Analytics.
De ‘zakelijke’ kant van HR krijgt veel meer aandacht in 2015. De juiste informatie op het juiste moment maakt het verschil, HR kan zichzelf opnieuw uitvinden en het eigen bestaansrecht nieuwe fundamenten geven. Informeren is vooruitzien. Het optimaliseren van bedrijfsprocessen is juist voor HR een manier om waarde toe te voegen aan de organisatie, een kans die HR niet kan laten liggen.

#Trending topic nummer 4: social media
Als u dacht dat de hype wel over is, dan vergist u zich. Vijf miljoen professionals in Nederland hebben een profiel op LinkedIn en dat getal groeit elke dag. Interactie en dialoog zijn nog steeds de toverwoorden, de Nederlandse arbeidsmarkt is transparant en speelt zich voor een steeds groter deel online af. HR, inclusief recruitment, heeft zo actueel inzicht in actief en passief werkzoekenden. Geen organisatie kan meer zonder Werken bij-website, waar ook nadrukkelijk ruimte wordt gemaakt voor het aspect beleving: hoe is het om bij uw organisatie te werken?

Werk aan de winkel dus voor HR. Payroll Select is er klaar voor en informeert u graag over de laatste ontwikkelingen, inclusief de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en de gevolgen hiervan voor werkgevers. Zodat u zich kunt bezighouden met de trending topics op uw vakgebied.