woensdag 12 februari 2014

Wat payrollmedewerkers écht belangrijk vinden (Bron: PayrollSelect.nl)

Het besluit om te gaan payrollen wordt meestal niet over één nacht ijs genomen. Er zijn verschillende afwegingen te maken voordat definitief voor payrolling wordt gekozen. Welke voordelen heeft payrollen voor mij en mijn organisatie? Wat kost payrollen eigenlijk? Welke payrollorganisaties zijn er en waarin verschillen ze onderling? En wat vinden mijn huidige en toekomstige medewerkers er eigenlijk van?

Hoewel het besluit om te gaan payrollen over het algemeen strategisch van aard is, waarbij vooral gekeken wordt naar het kostenaspect, is het absoluut ook verstandig om stil te staan bij de wensen van de medewerkers. Willen ze nog wel voor mijn organisatie werken? Hoe ervaren zij de status van payrollmedewerker? Zien zij er ook de voordelen van in?

Onze ervaring is dat medewerkers het over het algemeen prima vinden om op basis van een payrollovereenkomst aan het werk te gaan. Mits de zaken goed worden geregeld. In 2013 hebben wij daarom een kort onderzoek onder onze medewerkers uitgezet om de belangrijkste zaken boven tafel te krijgen.


Wat payrollmedewerkers écht belangrijk vinden:


1. Juistheid en stiptheid van betaling

Het allerbelangrijkste punt dat door medewerkers werd genoemd is de juistheid en stiptheid van betaling. En dat is logisch. Er is niks vervelender dan onzekerheid over je inkomen. Zeker niet als je er hard voor hebt gewerkt en je uren netjes en op tijd hebt gedeclareerd. Je werkt immers om te leven en leven kost geld.


2. Communicatie en bereikbaarheid

Een ander zeer belangrijk punt is de bereikbaarheid en de onderlinge communicatie. Verstopt een organisatie zich achter een (duur) 0900 nummer of wordt er snel opgenomen? Kan ik snel de gewenste informatie vinden? Kan ik mijn vraag ook online stellen of mailen? En zo ja, heb ik dan snel het juiste antwoord terug? Allemaal erg van invloed over hoe de medewerker denkt over payrolling.
3. Betrokkenheid
En tot slot: niet alleen de communicatie en bereikbaarheid zijn belangrijk. Als er contact is, wordt het door medewerkers ook zeer gewaardeerd als er enige mate van empathie en betrokkenheid wordt getoond. De medewerker zoekt immers niet voor niks contact en voelt zich dan ook graag serieus genomen.


Conclusie:

Waren wij verrast door de antwoorden die medewerkers ons gaven op de vragen die we hebben gesteld? Nee, niet echt. We kregen vooral bevestiging van hetgeen we al wisten. En dat is: of je als werkgever nou kiest voor regulier werkgeverschap of payrolling verandert in de basis niets aan de behoeften van medewerkers. Want iedereen vindt het belangrijk dat de betaling goed verloopt, je ergens terecht kunt met je vragen en dat er betrokkenheid wordt getoond op belangrijke momenten.