maandag 5 december 2011

De VPO in ontwikkeling

In de aanloop naar 2012 staat Payroll Select voor een belangrijke verandering. De VPO-CAO eindigt eind 2011 en per 1 januari 2012 wordt de VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling van kracht. Om het onderscheid tussen de verschillende vormen van dienstverlening van uitzend- en payrollondernemingen te benadrukken heeft de VPO de VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling ontwikkeld. Door het vervallen van de VPO-CAO is de informatie die nu op de website van de VPO staat geldig tot 31 december 2011.

Payroll Select zal haar medewerkers en relaties medio december persoonlijk informeren omtrent inhoudelijke veranderingen.